Autobus 53 do Brzezin

Dnia 1 czerwca w OSP Lipiny odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Nowosolna w sprawie przedłużenia linii autobusu MPK nr 53 do Brzezin.

Przedstawicielami władz na spotkaniu byli: Wójt Gminy Brzeziny Pani Barbara Hojnacka, Burmistrz Miasta Brzeziny Pan Marcin Pluta, Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny Pan Roman Sasin, Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu z Wydziału Transportu Zbiorowego Pan Piotr Bilkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Pani Janina Wlazło, Wójt Gminy Nowosolna Pan Tomasz Bystroński, Zastępca Wójta Gminy Nowosolna Pan Jan Kieler. Niestety w spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Osiedla Nowosolna, choć przedłużenie linii 53 do Brzezin najprawdopodobniej również wpłynie na komfort podróżowania mieszkańców Osiedla.

Mieszkańcy gm. Nowosolna chcieli uzyskać zapewnienie, że w przypadku przedłużenia linii 53 do Brzezin autobus linii 54 nadal będzie kursował do Lipin oraz, że częstotliwość kursów nie ulegnie pogorszeniu. Wiele uwagi poświęcono również na brak możliwości przesiadania się w Rynku Nowosolnej do autobusów 53, 91, 54, ponieważ kursy nie są zsynchronizowane.

Mieszkańcy mieli również obawy czy po wydłużeniu linii nr 53 do Brzezin autobusy w godzinach szczytu nie będą przeładowane i czy w Lipinach, Teolinie i Natolinie będzie można jeszcze wsiąść do autobusu. Mieszkańcy dobrze pamiętają jeszcze nie tak odległe czasy, kiedy busy i autobusy PKS nie zatrzymywały się na przystankach w gm. Nowosolna, ponieważ były przeładowane.

Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Pan Piotr Bilkowski zapewniał, że sytuacja na trasie autobusu linii 53 będzie monitorowana i jeśli autobusy będą przeładowane to MPK podstawi przegubowy autobus lub zwiększy częstotliwość kursów.

Burmistrz Miasta Brzeziny Pan Marcin Pluta poinformował, że mieszkańcy Brzezin oczekują minimum 7 kursów linii 53 do Brzezin. Autobus linii 53 jest atrakcyjny z tego względu, że dojeżdża do centrum Łodzi, a zamysł projektu polega na przeniesieniu ciężaru przewozu pasażerów na autobusy MPK, a busy mają pozostać tylko uzupełnieniem. Burmistrz Miasta Brzeziny przekonywał, że Miasto Brzeziny bierze na siebie największy ciężar finansowy, a porozumienie dot. przedłużenia linii 53 będzie zawarte pomiędzy głównym liderem, którym jest Miasto Łódź, a Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Brzeziny.

Całe spotkanie podsumował Wójt Gminy Nowosolna Pan Tomasz Bystroński, który jeszcze raz zaznaczył, że mieszkańcy nie zgadzają się na likwidację linii 54 do Lipin. Poprosił radnych i sołtysów obecnych na zebraniu, aby sporządzili wnioski i postulaty z tego spotkania i na piśmie złożyli je w Urzędzie Gminy Nowosolna. Podkreślił, że teraz Gmina Nowosolna i Gmina Brzeziny oczekują od Zarządu Dróg i Transportu przedstawienia kosztów, które gminy będą musiały ponieść w związku z przedłużeniem linii 53 do Brzezin.

Poniżej przedstawiamy pierwsze warianty rozkładów jazdy linii 53 i 54.

Wersja I
53 Dworzec Łódź – Fabryczna – Nowosolna

53 Nowosolna – Dworzec Łódź – Fabryczna

53 (Przedwiośnie) Brzeziny – Dworzec Łódź – Fabryczna

Wersja II

53 Dworzec Łódź – Fabryczna – Nowosolna

53 Nowosolna – Dworzec Łódź – Fabryczna

53 (Przedwiośnie) Brzeziny – Dworzec Łódź – Fabryczna

53 Lipiny krańcówka – Dworzec Łódź – Fabryczna


Autobus 54
54 Wydawnicza – Nowosolna (z kursami do Natolina)

54 Nowosolna – Wydawnicza

54 Natolin – Wydawnicza

 

Iwona Wiśniewska
Nowosolna.info, 7.06.2011 r.